عضویت    ورود
ورود به سایت
» » گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان


گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان ؛
مشارکت شهروندان و همراهی دستگاه های مرتبط گلستان را به نمونه ای در زمینه مدیریت پسماند تبدیل می کند

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان


مبانی اصولی و استراتژی پسماندهای هر کشور را سیاست و برنامه ریـزی در زمینـۀ عناصـر مختلـف مـدیریتی همچـون فرهنـگ و آموزش، سیستیم های ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد بویژه مـواردی همچـون تولیـد کمتر پسماند (و مـسأله ی همیشه مهم تفکیک از مبدأ تولید را تشکیل می دهد) که باید با استفاده از تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط محیط زیست هر جغرافیا مد نظر قرار گیرد.
سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان ابتدا در سال 1381 با نام "مؤسسه بازیافت" به صورت متمرکز استانی شکل گرفت  و در تاریخ 9 آبان 1388 به "سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان" گلستان با سیاست کاهش تولید و دفع بهینه پسماندها توسط وزارت کشور ارتقاء یافت. این سازمان در کل کشور به عنوان سازمانی متمرکز استانی و به  صورت یکپارچه فعالیت می کند.
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان گلستان در راستای تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تدوین استراتژی و چشم انداز و برنامه آتی خود با تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در سه سایت استان(غربی، شرقی، مراوه تپه) در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و ایجاد فرهنگ صحیح در مبادی تولید با کاهش وتفکیک اصولی پسماندهای عادی شامل مواد خشک، قابل بازیافت، اقدام کرده است.
به گفته مهندس محسن سمیعی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان گلستان مهمترین استراتژی های این سازمان عبارتند از :
1. افزایش آگاهی های مردمی در راستای کاهش تولید،  اجرای آموزش تفکیک از مبدا زباله به شهروندان
 2-سازماندهی فعالان، تشکلهای مردم نهاد در امر تفکیک زباله از مبدا تولید
 3- توسعه مشارکت مردم در امر تفکیک از مبدا زباله های شهری و ایجاد فرهنگ زیست محیطی و فرهنگ کاهش تولید زباله از طریق ساخت برنامه های تلویزیونی ودیگر روشهای مناسب
 4- فعال کردن بخش خصوصی در امر بازیافت مواد زائد و مدیریت کامل پسماند در استان
 5- اجرای طرح توسعه زون های شرقی و غربی و استقرار سیستم سوخت زیستی RDF  برای سوخت کارخانه های سیمان یا ریجکت سوز جهت تولید برق برای دو بخش استان و جلوگیری از دفن پسماندهای ریجکتی (دورریز) خط تولید در دو کارخانه(سایت غرب و شرق استان)
 6-احداث زون شمال شرقی(مراوه تپه)
7-مدیریت  و احداث پسماند صنعتی و ویژه در سایت چهارم استان در سه راه داشلی برون
9- مدیریت کامل پسماند پزشکی در استان با نصب دستگاه بی خطر سازی مرکزی و احداث سایت دفن بهداشتی در سایت غربی استان
10-توسعه و تقویت دانش فنی و علمی بازیافت در استان و انتخاب بهترین تکنولوژی با توجه به شرایط استاني
11-تخصصي شدن ماشين آلات و مکانیزاسیون جمع آوری و انتقال
12-اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در تمام شهرها و روستاهای استان با برنامه های آموزشی شهروندی و فرهنگ سازی مناسب

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان

فعالیتها و اقدامات انجان شده سازمان در راستای مدیریت پسماند در استان را بیان کنید؟
1_انعقاد قرارداد پروژه تولید RDF  سوخت زیستی برای کارخانه های سیمان  برای اولین بار در کشور با مشارکت بخش خصوصی
 2-پیگیری جهت احداث سایت مدیریت پسماند صنعتی و ویژه در مکان سه راهی داشلی برون. مطالعات انجام شده و مجوزات اخذ گردید و زمینی از اداره کل منابع طبیعی استان تحویل گرفته شد و در حال حاضر پروژه راه دسترسی آن به طول 700 متر توسط پیمانکار صورت گرفته است و با تأمین اعتبار لازم لندفیل بهداشتی احداث خواهد شد.
3_مدیریت کامل جمع آوری پسماند پزشکی با ماشین تمام اتوماتیک در استان
 4_آغاز فاز اول طرح تفکیک زباله از مبدأ در تعدادی از شهرها و روستاهای استان با رویکرد جدید و ساماندهی یکپارچه با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت پسماند در استان (66 روستای هدف در سال 97، 50 روستای دیگر تا پایان سال 98)
5-راه اندازی سایت  کود فاین در سایت آزادشهر
6-پایش تصویری در سایت آق قلا به عنوان اولین سایت کشوری و مخابره اطلاعات به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
7-راه اندازی پروژه های تولید گرانول و پرک از مواد بازیافتی در سایت شرق استان
8-پاک سازی و احداث پارک پسماند در تپه زباله و نخاله (هزار پیچ) سابق پس از 40 سال
 9_تفاهم نامه با دانشگاه و جهاد دانشگاهی در راستای اجرایی نمودن طرح های پژوهشی
 ۱0-اجرای طرح جمع آوری کاغذ های باطله ادارات در سطح استان
11-انجام عملیات رفت و روب در شهرهای استان
12- تغییر ساختار در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی
 14-برگزاری جلسات سرمایه گذاران به صورت تخصصی در حوزه کارتن، شیشه و غیره
15- اصلاح ساختار مالی و فاصله گرفتن از بودجه نویسی از سبک شهرداری ها به سمت قانون تجارت

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان


مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های گلستان در خصوص یکپارچه سازی پسماند شهرها و روستاهای استان و دفع اصولی آن در 3 سایت استان می گوید :
یکپارچه سازی دفع اصولی پسماند همه شهرهای استان و 650 روستای استان در 3 سایت استان (سایت غربی و شرقی ( با شیوه پردازش و تولید کمپوست) و سایت مراوه تپه با سیستم لندفیل) انجام می گیرد.
- از سال 1385 پردازش و تولید کمپوست در سایت غربی استان (آق قلا) آغاز شد و در سال 97-96 خط پردازش به طور کامل اورهال گردید.
- پردازش و تولید کمپوست در سایت شرقی استان از سال 1392 آغاز شده و در سال 1396 اورهال گردید و در 1397 به پیمانکار بخش خصوصی جهت پردازش کامل و تولید RDF که همان سوخت زیستی می باشد و برای صنایع سیمان و صنایع دیگر کار برد دارد؛ بصورت (BOT) واگذار گردید.
-سایت مراوه تپه در مساحتی بالغ بر 5 هکتار طراحی شده است که در حال حاضربا اعتباری بالغ بر 3100 میلیون ریال آماده بهره برداری است و با تأمین اعتبارات لازم یک لندفیل کاملاً بهداشتی احداث خواهد شد.

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان

آیا یکپارچه سازی  در امر بی خطر سازی و حمل مکانیزه و دفع اصولی پسماندهای پزشکی در استان نیز صورت می گیرد؟
بله بی شک. با توجه به خطرات انتقال و شیوع انواع آلودگی پسماند عفونی این سازمان کار جمع آوری حمل و نقل و دفن بهداشتی زباله های بیمارستانی را از سال 81 بر عهده گرفته است. که این امر برای نخستین بار در کشور توسط سازمان مدیریت پسماند گلستان به صورت متمرکز و منطبق با استانداردهای  اروپایی توسط ماشین آلات مخصوص حمل انجام شود. و در حال حاضر مجوز محیط زیست و بهداشت جهت نصب دستگاه بی خطر ساز(اتوکلاو)برای پسماندهای(مطبها و کلینیکها) اخذ شده و پس از آن دفن اصولی و بهداشتی کلیه پسماندهای پزشکی در مرکز لندفیل بهداشتی انجام خواهد شد.
همچنین سازمان مدیریت پسماند با توجه به رسالت خود در خصوص بی خطر سازی پسماند های پزشکی در استان اقدام به احداث لندفیل بهداشتی در سایت آق قلا به مساحت 2500 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 520 میلیون تومان در فاز اول از محل اعتبارات استانی نموده است تا با ایجاد این مرکز دیگر معظلی به عنوان پسماند پزشکی نداشته باشیم. دستگاه بی خطر ساز اتوکلاو برای پسماندهای مطب ها و درمانگاهها نیز نصب و راه اندازی و با حضور استاندار محترم افتتاح گردید.
در خصوص روند اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در استان گلستان لطفا توضیحاتی بفرمایید؟
زباله در دنیا به عنوان کالایی با ارزش قلمداد می شود اما باید بر اساس استانداردها و با توجه به جنس زباله ها تفکیک شود تا بتوان بهره برداری لازم را از آن نمود ورود سازمان در بخش رفت و روب و جمع آوری و تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری و روستایی مطابق اساسنامه سازمان ابتدای سال 97 صورت گرفت و در حال حاضر با تعدادی از شهر های استان قرارداد داریم و امیدواریم بتوانیم با همراهی شهروندان گرامی شاهد اجرای صحیح و اصولی طرح تفکیک از مبدا در تمام استان باشیم. 
در این راستا اجرای طرح آموزش، با اهداف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در بین تمامی اقشار شهروندان جهت کاهش تولید پسماندها از طریق الگوی صحیح مصرف همکاری و جذب مشارکت عمومی در اجرای طرح تفکیک پسماندها در مبدا می تواند تاثیر مطلوبی بر چرخه بازیافت و حفظ محیط زیست در استان  داشته باشد
از این جهت سازمان مدیریت پسماند آمادگی ارائه خدمات به شهرداریها و دهیاریها استان گلستان در اجرای طرحهای مدیریت پسماند به خصوص تفکیک از مبداء اعلام می کند و خواهان همکاری های گسترده با شهرداری ها هستیم.
یکی از راهبردهای اصلی سازمان مدیریت پسماند تولید انرژي و برق از زباله است،  در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
پیگیری جهت احداث نیروگاه تولید برق حاصل از سیستم بیوگاز و تولید RDF انجام  شده است و از بین طرحهای ارائه شده، دو شرکت انتخاب شده است.
شرکت تدبیر انرژی هیرکان به عنوان شرکت دانش بنیان که طرح جامع و کاملی داشت با سرمایه گذاری صد در صد با حجم و ارزش ۳۰ میلیارد تومان جهت تولید RDF مصرفی کارخانه سیمان و صنایع وابسته استان انتخاب و به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور معرفی و تأیید شد تا خط مذکور در سایت شرقی استان  راه اندازی شود.
طرح تولید بیوگاز و استحصال انرژی از زباله از مراکز لندفیل با راکتورهای نسل سوم توسط شرکت ایتالیایی MORE FOR THE PLANET  با سرمایه گذاری در حدود 600 میلیارد تومان برای 25 سال در قالب امضاء طرح تفاهم نامه ای با حضور استاندار معزز استان گلستان که پس از بررسی دقیق مالی و عقد قرارداد اجرایی خواهد شد.

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان


 استان گلستان از دو سایت پردازش و تولید کمپوست برخوردار می باشد  لطفا در مورد آن توضیحاتی بفرمایید.
استان ما در مقایسه با دو استان ساحلی کشور با توجه به پتانسیلهای بالا استانی، پیشرفت بسیاری در زمینه تولید کمپوست و بی خطر سازی پسماندها داشته است.
در همین راستا کارخانه ای به مساحت 80 هکتار در شهرستان آق قلا احداث شده است که 20 هکتار آن به خط تولید و  پردازش اختصاص یافته و با ظرفیت 250 تن در هر شیفت کاری مشغول به فعالیت است و در آن، پسماند شهر و روستاهای غرب استان پس از حمل و انتقال از مرکز تولید به کارخانه، بازیافت، پردازش صورت گرفته  و تبدیل به کود آلی(کمپوست) می گردد.
کارخانه کمپوست آزادشهر به مساحت 10 هکتار در خط تولید و با ظرفیت 250 تن در هر شیفت کاری مشغول به فعالیت است .
کارخانه کمپوست آزادشهر یکی از پروژه های مهم در استان گلستان به شمار می آید و در اقتصاد منطقه تاثیر بسزایی داشته که با استفاده از روشهای علمی می تواند اطمینان لازم در رعایت سیاستها و اهداف تعیین شده جهت تامین ضوابط، قوانین و استانداردهای  زیست محیطی را فراهم آورد.
آیا امکان واگذاری سایت های غرب و شرق استان به بخش خصوصی وجود دارد؟
بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه درآمد، با توجه به استفاده بهینه از منابع ، هزینه ها را بصورت قابل توجهی کاهش می دهند و از این رهگذر راندمان بالاتری را به ثبت رسانده است و با واگذاری این دو مرکز پردازش به بخش خصوصی امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و توسعه بیشتر باشیم.
هدف از اجرای طرح پروژه راه اندازی پارک پسماند را بیان نمایید؟
به منظوراحداث پارک پسماند (پارک طبیعت) که مدیریت اجرایی آن موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده است و با در نظر گرفتن اهداف عالیه محیط زیستی باعث ایجاد فرهنگ مناسب جهت حفظ محیط زیست و بهداشت و سلامت جامعه می شود.
این پارک در گذشته  محل تخلیه نخاله و سپتاژ فاضلاب شهر گرگان بود که در اسفند ماه 96 به دستور استاندار وقت بسته شد و مراحل خاکریزی، تسطیح و کاشت گونه های گیاهی متناسب با اقلیم منطقه انجام و در حال اجراء است. مطالعات زیست محیطی، ژئوتکنیک، عمرانی آن توسط یک شرکت دانشگاهی در حال انجام است. در این پروژه 25 هکتاری پارک کودک، ساختمان تحقیق و پژوهش در عرصه پسماند و محل گردشگری احداث خواهد شد. 
آیا پسماندهای  صنعتی در استان در حال حاضر مدیریت می شود و سازمان در این خصوص چه برنامه هایی در دستور کار دارد؟
 _ پیگیری جهت احداث سایت مدیریت پسماند صنعتی و ویژه در مکان سه راهی داشلی برون که مطالعات آن انجام شده و مجوزات اخذ گردید و زمینی از اداره کل منابع طبیعی استان تحویل گرفته شد و در حال حاضر پروژه راه دسترسی آن به طول 700 متر توسط پیمانکار صورت گرفته است و با تأمین اعتبار لازم لندفیل بهداشتی احداث خواهد شد.
 
عملکرد سازمان میریت پسماند در جذب اعتبارات را بیان کنید
با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات مراکز دفن و گسترش مراکز دفن در دو سایت استان  ، این سازمان در حال نوسازی کامل ناوگان موتوری خود می باشد.  با نوسازی ماشین آلات سنگین  مورد نظر، هزینه های نگهداری، تعمیر و خرید قطعات کاهش می یابد.
طی سال گذشته مبلغ 5 میلیارد تومان از محل اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری جهت خرید ماشین آلات سنگین به منظور حمل و دفن پسماندها اختصاص داد شد که از این میزان 3 میلیارد تومان محقق شد و برای خرید یک دستگاه بیل مکانیکی و لودر از شرکت دلتا ماشین اختصاص داده شد.
همچنین در خصوص وضعیت جذب اعتبارات تملک دارایی در سال 1397 مبلغ 30 میلیارد تومان اعتبار از درآمد جرائم زیست محیطی از سازمان شهردارها و دهیاریهای کشور جهت مدیریت پسماند در استان در نظر گرفته شده است.
در سال 98 نیز اعتبارات خوبی از دفتر مقام معظم رهبری جذب شد و 2 میلیارد تومان جهت کمک به خرید یک دستگاه بولدوزر به این سازمان اختصاص یافت.
 
سیل ابتدای سال جاری یکی از حوادث تلخی بود که بنوعی تمامی دستگاه ها و سازمان ها را درگیر خود کرد، اقدامات سازمان در سیلاب آق قلا و گمیشان را بیان کنید؟
حادثه سیل امسال در دو شهرستان آق قلا و گمیشان منجر به خسارات و تلفات شدید شد از این رو با آسیب دیدن بسیاری از زیرساخت های شهری و روستایی در مناطق سیل زده این،  سازمان  با اعزام ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به مناطق آسیب دیده از سیلاب نسبت به جمع آوری و دفن بهداشتی حدود سه هزار تن طیور تلف شده از مرغداری های استان اقدام کرد. همچنین مبلغ 5/4 میلیارد تومان از محل کمکهای سیل در استان در بخش مدیریت پسماند به این سازمان اختصاص یافت.
سخن پایانی؛
سازمان مدیریت پسماند علاوه بر کارکردهای حرفه ای و تخصصی و مبتنی بر قانون جامع مدیریت پسماند ، مسئولیت اجتماعی نیز برای خود تعریف کرده است و با تلاش بی وقفه اهدافی را در راستای مشارکت اجتماعی شهروندان در برنامه های خود قرار داده است و بر این باوریم که با مشارکت شهروندان، همکاری دستگاه های مرتبط و بهره گیری از اعتبارات می توان گلستان را به نمونه ای در زمینه مدیریت پسماند در سطح کشور تبدیل نماییم.
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : omrani
  • بازدید : 31
  • نظرات : 0
  • کد خبر : 1162

نظرات این مطلب :


نام شما
ایمیل شما


سوال : ده بعلاوه دوازده ؟ ( جواب بصورت عدد نوشته شود )
پاسخ :*

حدیث روز

امام باقر (ع) می فرماید : دانشمندى كه از علمش استفاده شود ، از هفتاد هزار عابد بهتر است.

آرشیو

<    «  بهمن 1398  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 22
بازدید دیروز: 21
بازدید ماه:2153
بازدید سال:55098
بازدید کل:1588359

ارتباط با معاون عمرانی

تابلو اعلانات

مناسبتها