عضویت    ورود
ورود به سایت


نشست هم اندیشی اعضاء کمیته بررسی و بروز رسانی تعرفه های عوارضی شهرداری های استان

نشست هم اندیشی اعضاء کمیته بررسی و بروز رسانی تعرفه های عوارضی شهرداری های استان

   نشست هم اندیشی اعضاء کمیته بررسی و بروز رسانی تعرفه های عوارضی شهرداری های استان صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

کد خبر: 1038


جلسه بررسی قرارداد واگذاری اراضی ساحلی بندر ترکمن

جلسه بررسی قرارداد واگذاری اراضی ساحلی بندر ترکمن

 جلسه بررسی قرارداد واگذاری اراضی ساحلی بندر ترکمن  به ریاست مهندس غراوی  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان تشکیل شد.

کد خبر: 1035


بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر مراوه تپه

بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر مراوه تپه

 طیبه خلیلی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی همراه کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها و کارگروه بازرسی دفتر شهری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴ از شهرداری و شورای اسلامی شهر مراوه تپه بازدید کردند و ضمن نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مراوه تپه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شهر  پرداختند.


کد خبر: 1034


نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با سرپرست فرمانداری مراوه تپه

 
نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با سرپرست فرمانداری مراوه تپه
طیبه خلیلی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها روز سه شنبه مورخ 04/10/97 در محل فرمانداری مراوه تپه طی نشستی با آقای کوسه غراوی سرپرست فرمانداری مراوه تپه به بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل مبتلابه شهر مراوه تپه پرداختند.
کد خبر: 1033


نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با اعضای شورای شهر و شهردار جلین

نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با اعضای شورای شهر و شهردار جلین

 طیبه خلیلی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها روز دوشنبه مورخ 03/10/97 طی نشستی در محل دفتر کار خود با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جلین به بررسی مسائل و مشکلات شهر جلین پرداختند.

کد خبر: 1032


بازدید سرزده مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر صادق آباد

بازدید سرزده مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر صادق آباد

 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها روز یکشنبه مورخ 97/10/02 به صورت سرزده از شهرداری و شورای شهر صادق آباد و همچنین پروژه های عمرانی آن شهر بازدید کرد.

کد خبر: 1031


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین ومقررات شوراهای اسلامی شهرها در مینودشت

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین ومقررات شوراهای اسلامی شهرها در مینودشت

 کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین ومقررات شورای اسلامی شهر باحضور مدیرکل محترم دفتر امور شهری استان و کلیه اعضای شوراهای اسلامی شرق استان گلستان در مینودشت برگزار شد.

کد خبر: 1030


آغاز دور جدید برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اعضای شورای اسلامی شهرها

آغاز دور جدید برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اعضای شورای اسلامی شهرها

 در اجرای سلسله برنامه های آموزشی دفترامورشهری وشوراهای استانداری کارگاه های آموزشی جهت اعضای شوراهای شهرهای استان گلستان در حال برگزاری است.

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان به جهت آشنایی بیش از پیش اعضای شوراها با قوانین و مقررات و موضوعات مرتبط تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی شوراهای شهر  را در دور جدید آغاز کرده است.

 

کد خبر: 1029


نشست هم اندیشی اعضاء کمیته بررسی و بروز رسانی تعرفه های عوارضی شهرداری های استان

نشست هم اندیشی اعضاء کمیته بررسی و بروز رسانی تعرفه های عوارضی شهرداری های استان

   نشست هم اندیشی اعضاء کمیته بررسی و بروز رسانی تعرفه های عوارضی شهرداری های استان صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

کد خبر: 1038


جلسه بررسی قرارداد واگذاری اراضی ساحلی بندر ترکمن

جلسه بررسی قرارداد واگذاری اراضی ساحلی بندر ترکمن

 جلسه بررسی قرارداد واگذاری اراضی ساحلی بندر ترکمن  به ریاست مهندس غراوی  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان تشکیل شد.

کد خبر: 1035


بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر مراوه تپه

بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر مراوه تپه

 طیبه خلیلی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی همراه کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها و کارگروه بازرسی دفتر شهری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴ از شهرداری و شورای اسلامی شهر مراوه تپه بازدید کردند و ضمن نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مراوه تپه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شهر  پرداختند.


کد خبر: 1034


نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با سرپرست فرمانداری مراوه تپه

 
نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با سرپرست فرمانداری مراوه تپه
طیبه خلیلی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها روز سه شنبه مورخ 04/10/97 در محل فرمانداری مراوه تپه طی نشستی با آقای کوسه غراوی سرپرست فرمانداری مراوه تپه به بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل مبتلابه شهر مراوه تپه پرداختند.
کد خبر: 1033


نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با اعضای شورای شهر و شهردار جلین

نشست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با اعضای شورای شهر و شهردار جلین

 طیبه خلیلی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها روز دوشنبه مورخ 03/10/97 طی نشستی در محل دفتر کار خود با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جلین به بررسی مسائل و مشکلات شهر جلین پرداختند.

کد خبر: 1032


بازدید سرزده مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر صادق آباد

بازدید سرزده مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شورای اسلامی شهر صادق آباد

 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها روز یکشنبه مورخ 97/10/02 به صورت سرزده از شهرداری و شورای شهر صادق آباد و همچنین پروژه های عمرانی آن شهر بازدید کرد.

کد خبر: 1031


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین ومقررات شوراهای اسلامی شهرها در مینودشت

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین ومقررات شوراهای اسلامی شهرها در مینودشت

 کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین ومقررات شورای اسلامی شهر باحضور مدیرکل محترم دفتر امور شهری استان و کلیه اعضای شوراهای اسلامی شرق استان گلستان در مینودشت برگزار شد.

کد خبر: 1030


آغاز دور جدید برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اعضای شورای اسلامی شهرها

آغاز دور جدید برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اعضای شورای اسلامی شهرها

 در اجرای سلسله برنامه های آموزشی دفترامورشهری وشوراهای استانداری کارگاه های آموزشی جهت اعضای شوراهای شهرهای استان گلستان در حال برگزاری است.

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان به جهت آشنایی بیش از پیش اعضای شوراها با قوانین و مقررات و موضوعات مرتبط تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی شوراهای شهر  را در دور جدید آغاز کرده است.

 

کد خبر: 1029

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه ای پر محتوا همانند لا اله الا الله نگفته ایم.

آرشیو

<    «  دی 1397  »    >
شیدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 12
بازدید دیروز: 229
بازدید ماه:3952
بازدید سال:354741
بازدید کل:1523120
آرشیو اخبار ویژه